การประชุม / การสื่อสารสองทาง

การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2567

การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2567

การสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ประจำปี 2567

การสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ประจำปี 2567

การประชุมประจำปี 2566 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมสามัญประจำปี 2566

การจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล

การจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่สามของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล

การประชุมประจำปี 2565 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2565

การประชุมสามัญประจำปี 2565

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจําปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมสามัญประจำปี 2564

การจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล

การจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล

การประชุมประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563

การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจําปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมสามัญประจำปี 2563

การประชุมประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมสามัญประจำปี 2562

การประชุมประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561

การประชุมสามัญประจำปี 2561

การประชุมประจำปี 2560 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560

การประชุมสามัญประจำปี 2560