ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 29 กันยายน 2566 16:38

WHAIR

6.50

- (-%)

สกุลเงิน: THB

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):

363,900

ราคาเปิด

6.50

วันก่อนหน้า

6.50

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

6.50 / 53,800

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.45 / 52,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

6.40 - 6.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

6.35 - 8.10

Chart Type