ติดต่อเรา


ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท
แมนเนจเม้นท์ จำกัด


ที่อยู่ : เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้อง 2206A ชั้น 22 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล์ : ir@whai-rm.com
โทรศัพท์ : (662) 719-9557
โทรสาร : (662) 719-9553

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


ที่อยู่ : 777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-719-9555 
โทรสาร : 02-719-9546-7 
เว็บไซต์ : www.wha-industrialestate.com

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด


ที่อยู่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7-8 เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02-949-1500 
โทรสาร : 02-949-1501 
เว็บไซต์ : www.scbam.com

 


เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้