ข้อมูลทางการเงิน

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ปี :
เอกสาร ดาวน์โหลด

รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (H3) ประจำปี 2565

รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก (H1) ประจำปี 2565

รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

เอกสาร ดาวน์โหลด

รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก (H1) ประจำปี 2564

รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (H2) ประจำปี 2564

รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (H3) ประจำปี 2564

รายงานสอบทานมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 (H4) ประจำปี 2564

เอกสาร ดาวน์โหลด

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก (H1)

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (H2)

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (H3)

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 (H4-GAA)

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (H4-SCA)