ข่าว

HREIT เพิ่มทุนครั้งที่ 2 เคาะราคา 7.50 บ./หน่วย

ย้อนกลับ29 ตุลาคม 2563

กรุงเทพฯ 29 ต.ค. 63 - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช หรือ HREIT จ่อเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมไม่เกิน 1,337.70 ล้านบาท เตรียมเสนอขายจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 137.50 ล้านหน่วย ในราคา 7.50 บาทต่อหน่วย ชูศักยภาพทำเลทองเติบโตตามยุทธศาสตร์ชาติเมกะโปรเจ็กต์ EEC

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ภายใต้ WHA Group เปิดเผยว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT เข้าไปลงทุน โดดเด่นในด้านทำเลทองเพราะพื้นที่เช่าส่วนใหญ่ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ตั้งอยู่ในโซนของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้กองทรัสต์ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีพื้นเช่าบางส่วนในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการขนส่งไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดึงดูดความสนใจของผู้ประกอบการต่างชาติระดับบิ๊กเนมหลายราย ย้ายฐานการผลิตเข้ามาใช้พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group ทำให้ความต้องการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการเช่าพื้นที่ของกองทรัสต์ HREIT อยู่ในระดับ 94% ซึ่งเป็นอัตราที่สูง เมื่อเทียบกับกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน และยังช่วยดันให้อัตราค่าเช่าของกองทรัสต์ HREIT สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ กองทรัสต์ HREIT เตรียมเปิดเพิ่มทุนครั้งที่ 2 มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 1,337.70 ล้านบาท โดยเตรียมเสนอขายไม่เกิน 137.50 ล้านหน่วยในราคา 7.50 บาท/หน่วย โดยจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื้อระหว่างวันที่ 16-20 และ 23-26 พ.ย. และบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 16-20 และ 23-27 พ.ย. ซึ่งหลังเพิ่มทุนสำเร็จ ขนาดทรัพย์สินรวมเพิ่มเป็น 11,250.94 ล้านบาท

สำหรับกองทรัสต์ HREIT เป็นกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในสิทธิการเช่าใน Ready Built Factory (อาคารโรงงานสำเร็จรูป) และ Ready Built Warehouse (คลังสินค้าสำเร็จรูป) ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี โดยอยู่ภายใต้การบริหารของ WHA Group โดยหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้กองทรัสต์ HREIT มีพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า 3.8 แสนตารางเมตร . - สำนักข่าวไทย

ที่มา: tna.mcot.net