ข่าว

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป, ผู้จัดการกองทรัสต์ WHAIR ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ และผู้ประกอบการในนิคมฯ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนรอบนิคมฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25

ย้อนกลับ09 ตุลาคม 2566

 

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHAIR มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จัดโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาประจำปี ครั้งที่ 25 ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของดับบลิวเอชเอและพันธมิตรธุรกิจ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและกระเป๋านักเรียนให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชลบุรีและระยอง รวมทั้งสิ้น 71 แห่ง จำนวนนักเรียนกว่า 23,000 คน