ข่าว

HREIT เพิ่มทุน1,690ล้านบ. ดันสินทรัพย์โต-ลงทุนเพิ่ม

ย้อนกลับ18 ธันวาคม 2560

ทันหุ้น-HREIT กำหนดสิทธิ์ผู้ถือหน่วยเดิมซื้อหน่วยทรัสต์ 8.5438 หน่วย ทรัสต์เดิมต่อ 1 หน่วยทรัสต์ ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ในราคา 8.20-8.30 บาทต่อหน่วย ด้านผู้บริหาร คาดจะสามารถเริ่มซื้อขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนได้ในต้นปีหน้า พร้อมกับการเข้าลงทุนสินทรัพย์เพิ่ม

นางสาวกาญจนา เอื้อโอบอ้อม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) กล่าวว่า การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,690 ล้านบาท ในช่วงที่ผ่านมา ได้จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกขายในการเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 นี้แบ่งเป็น 3 ส่วน จำนวนไม่เกิน 133,280,000 หน่วย ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 8.20-8.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งผู้สนใจจองซื้อหน่วยทรัสต์จะต้องชำระราคาจองซื้อที่ราคา 8.30 บาทต่อหน่วย

กำหนดสิทธิซื้อหน่วย

ทั้งนี้ ได้จัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ต่ำกว่า 50% ของหน่วยทรัสต์ที่มีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเสนอให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาในอัตราส่วน 8.5438 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม หน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจะเสนอขายให้แก่ เหมราช หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช และผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

ระยะเวลาการจองซื้อหน่วยทรัสต์ HREIT ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล สามารถจองซื้อในวันที่ 15 และ 18-21 ธันวาคม 2560 ส่วนผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนักลงทุนสถาบันที่มิได้นำส่งใบ Book building จองซื้อในวันที่ 15 และ 18-21 ธันวาคม 2560 โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนักลงทุนสถาบันที่นำส่งใบ Book building และเหมราช หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช สามารถ จองซื้อได้ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ลงทุนสินทรัพย์เพิ่ม

นอกจากนี้จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และเริ่มซื้อขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนได้ในต้นปีหน้าซึ่งหลังจากที่มีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ขนาดทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ HREIT โตเกือบ 10,000 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของกองทรัสต์ HREIT จะเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช และเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค รวมจำนวน 5 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นหลัก

ประกอบด้วยโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (HESIE) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (HCIE) โครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 4 (HLP 4) และโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (HSIL) โดยมีพื้นที่เช่าอาคารทั้งหมดในส่วนที่กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนเพิ่มเติม ประมาณ 55,131 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ลงทุนแล้ว 261,314 ตารางเมตรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง ทำให้กองทรัสต์ HREIT จะมีพื้นที่เช่าหลังจากที่ลงทุนเพิ่มเติมแล้วรวม 316,445 ตารางเมตร

กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมไม่เกิน 1,690 ล้านบาท เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวในอาคารโรงงาน และคลังสินค้าสำเร็จรูป 30 ปี และสิทธิการต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี รวมเป็น 60 ปี โดยพื้นที่ทรัพย์สินที่จะลงทุนทั้งสิ้น 55,131 ตร.ม. ประกอบด้วยอาคารโรงงานสำเร็จรูป 47,552 ตร.ม. และอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป 7,579 ตร.ม. ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชภายใต้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ซึ่งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ตอนบนของกรุงเทพฯ ที่มีผู้เช่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยอาคารโรงงาน และคลังสินค้าดังกล่าวมีอายุเฉลี่ยประมาณ 5.26 ปี เท่านั้น นอกจากนั้นในการระดมทุนซื้อทรัพย์สินในครั้งนี้ จะมาจากการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมไม่เกิน 133.28 ล้านหน่วย และการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท

ที่มา : ทันหุ้น